Kurz objasňuje vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o emancipaci, charakterizuje středověk a jeho kulturu; dále novověk a znaky s ním spojené; popisuje roli dělnického hnutí, první světovou válku a objasňuje změny po válce, vznik Československa; popisuje Československo za 2. světové války (válečné zločiny, holocaust, důsledky) a poválečné uspořádání Československa a jeho důsledky pro ČSR.