Kurz poskytuje žákům základní informace z oblasti kultury a umění, pěstuje u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí; vede žáky k uvědomělé ochraně kulturního dědictví, dále vede žáky k nutnosti uplatňovat v praxi pravidla společenské etiky; snaží se vést žáky k respektování a toleranci v rámci společenských vztahů a prohlubování kultivované komunikační dovednosti žáků.