V tomto testu si můžete vyzkoušet jednotlivé typy otázek, před samotným ostrým testem. Rovněž si vyzkoušíte průběh celého testu.

Prosím, projděte si pečlivě jednotlivé kroky testu:

  1. budete informování o časovém limitu
  2. budete vyzvání k zadání hesla
  3. po zadání hesla se spustí samotný test
  4. celý test je zobrazen na jedné stránce
  5. zbývající čas se zobrazuje v levé horní části
  6. v průběhu testu pouze odpovídejte na otázky (neklikejte na žádné jiné tlačítka v testu)
  7. test se ukončí automaticky po uplynutí časového limitu
  8. test můžete ukončit dříve tlačítkem Další na konci stránky
  9. body a správné odpovědi si můžete prohlédnout až po znovu otevření testu.