1 direkt interaktiv - konverzační témata, slovní zásoba, gramatika