Kurzy pro druhé ročníky.

Fyzika pro 2. ročník ekonomického lycea.


Písemná a elektronická komunikace pro obor EL ve 2. ročníku.

Interní písemnosti jsou učivem, které rozvíjí u studentů tyto odborné kompetence:

♣ pochopení smyslu a potřeby interních písemností

♣ samostatné vypracování jednotlivých interních písemností dle zadání

♣ osvojení si nezbytných náležitostí těchto písemností a schopnost je graficky i esteticky upravit tak, aby písemnost byla po normativní i obsahové stránce správná

♣ vyhledávání v aktuálních předpisech výše stravného a správné vyplnění a výpočet jednotlivých položek pro vyúčtování pracovní cesty

♣ správná úprava a stylizace osobních dopisů