V tomto testu si můžete vyzkoušet jednotlivé typy otázek, před samotným ostrým testem. Rovněž si vyzkoušíte průběh celého testu.

Prosím, projděte si pečlivě jednotlivé kroky testu:

 1. budete informování o časovém limitu
 2. budete vyzvání k zadání hesla
 3. po zadání hesla se spustí samotný test
 4. celý test je zobrazen na jedné stránce
 5. zbývající čas se zobrazuje v levé horní části
 6. v průběhu testu pouze odpovídejte na otázky (neklikejte na žádné jiné tlačítka v testu)
 7. test se ukončí automaticky po uplynutí časového limitu
 8. test můžete ukončit dříve tlačítkem Další na konci stránky
 9. body a správné odpovědi si můžete prohlédnout až po znovu otevření testu.

V tomto testu si můžete vyzkoušet jednotlivé typy otázek, před samotným ostrým testem. Rovněž si vyzkoušíte průběh celého testu.

Prosím, projděte si pečlivě jednotlivé kroky testu:

 1. budete informování o časovém limitu
 2. budete vyzvání k zadání hesla
 3. po zadání hesla se spustí samotný test
 4. celý test je zobrazen na jedné stránce
 5. zbývající čas se zobrazuje v levé horní části
 6. v průběhu testu pouze odpovídejte na otázky (neklikejte na žádné jiné tlačítka v testu)
 7. test se ukončí automaticky po uplynutí časového limitu
 8. test můžete ukončit dříve tlačítkem Další na konci stránky
 9. body a správné odpovědi si můžete prohlédnout až po znovu otevření testu.

kurz angličtiny

Kurz určen pro studenty 1. ročníků. Opakování teoretických znalostí z oblasti ICT.

Kurz poskytuje žákům základní informace z oblasti kultury a umění, pěstuje u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí; vede žáky k uvědomělé ochraně kulturního dědictví, dále vede žáky k nutnosti uplatňovat v praxi pravidla společenské etiky; snaží se vést žáky k respektování a toleranci v rámci společenských vztahů a prohlubování kultivované komunikační dovednosti žáků.